Friday, December 9, 2011

Bên lòng Cha

Chiều buông…
Đoàn con nơi thánh điện
Nghiêng mình thổn thức bên lòng Cha.
Bao âu lo của bể đời tan biến,
Chỉ còn lại những tâm lòng cảm mến
Cho Tình Yêu Nhập Thể,
Cho tình con và tình nhân thế.

Bên nhau,
Bên ngọn nến lung linh
Cùng chia sẻ tâm tình
Bao vui buồn nơi kiếp nhân sinh
Như sóng cuộn, như vỡ òa trong thanh tĩnh
Cùng niềm riêng…
Trong anh, trong chị và trong em.

Hướng tâm…
Con dâng lời cảm tạ
Quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cho con thêm khát vọng ngày mai,
Lòng gặp lòng…
Cho niềm vui hội ngộ.

Niềm nhớ về đêm canh thức tại Đan viện Thiên Bình (5/12/2011)
Sắc Vọng

No comments:

Post a Comment