Friday, October 22, 2010

CHÚNG TA LÀ TÁC PHẨM CỦA THIÊN CHÚA

Đã gọi là một tác phẩm thì đòi hỏi phải có cái hay, cái đẹp nơi tác phẩm đó. Người tạo ra tác phẩm cũng cần phải đặt cả tâm hồn, khả năng, trí tuệ và tình yêu của mình nơi tác phẩm với mong ước tác phẩm sẽ trở thành tuyệt tác.

Để giữ cho một tác phẩm yêu thích của mình không bị hư hao hay mai một thì đòi hỏi người yêu thích tác phẩm đó phải không ngừng bảo quản tác phẩm trong một điều kiện tốt nhất.

Con người là tác phẩm của Thiên Chúa. Thật tuyệt diệu!

Khi tạo thành con người, Thiên Chúa cũng lấy từ xúc cảm của tình yêu; thổi Thần Khí tình yêu mà làm cho tác phẩm mang tên con người của Thiên Chúa có được một sự sống viên mãn. Thiên Chúa đã tạo ra con người như một tác phẩm hoàn hảo nhất, đẹp nhất và được yêu quý nhất qua việc Thiên Chúa tạo lên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, hình ảnh của Đấng tạo dựng, và đặt tác phẩm này cao trọng hơn các loài thụ tạo khác.

Thế nhưng, con người mỏng dòn và yếu đuối cũng dễ bị hư hỏng theo thời gian và không gian, theo những điều kiện của tự nhiên và xã hội.

Với tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Người đã không loại bỏ những tác phẩm hư hại này mà kiên trì sửa dạy. Một lần hư là một lần sửa dạy. Có biết bao lần trong cuộc sống của con người đã diễn ra như thế. Qua những ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không để con người luôn có thể giữ được hình ảnh của một tác phẩm tốt đẹp nhất trước mặt Thiên Chúa. Tất cả những ai cảm nhận ra được tình yêu Thiên Chúa dành cho tác phẩm của Người cũng sẽ yêu chuộng tác phẩm đó và không ngừng tán dương Đấng tạo thành.

Lạy Thiên Chúa của con, con cũng là một tác phẩm được Chúa tạo nên: độc đáo và duy nhất. Thế nhưng những cám dỗ của thế gian, của xác thịt, của tiền tài danh vọng, của lòng ích kỷ và đố kị luôn làm cho con hư mất. Nhờ bởi những ân huệ Chúa ban, con lại được tái tạo qua các Bí tích và niềm tin vào lòng yêu thương tha thứ của Chúa. Xin cho con luôn biết giữ mình và luôn tâm niệm rằng: con là tác phẩm được Chúa quý yêu để con biết giữ gìn và làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa lòng xã hội.

"Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta."
(Ep 2, 8 - 10)
Tác phẩm tí hon của Chúa.
Bluefish

No comments:

Post a Comment