Monday, November 22, 2010

Giáo hội Công giáo giữa lòng quê hương Việt Nam

Giêsu mến.
Đại Hội Dân Chúa đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên.
Đại hội chỉ diễn ra trong 5 ngày trong khi lại có biết bao điều trăn trở của tất cả các đại biểu tham gia muốn nói lên hầu có thể đóng góp cho việc canh tân, tìm một hướng đi mới thích hợp hơn cho Giáo Hội tại Việt Nam được khởi sắc giữa lòng xã hội hôm nay.
Thời gian lại có hạn. Ý còn nhiều mà chuông vẫn cứ phải rung lên để dành thời gian cho các đại biểu khác. Những trăn trở, những thắc mắc, những kiến nghị,... tất cả đều nói lên nỗi khao khát tìm kiếm một đường hướng tốt đẹp cho Giáo Hội trên quê hương Việt Nam.
Mầu nhiệm Giáo Hội: Gia đình - Thiên Chúa Ba Ngôi là một gia đình - Giáo hội giống nhưng một gia đình và gia đình là Giáo Hội tại gia - ở đó thể hiện tình yêu thương, gắn bó và quý trọng nhau.
Làm sao để Lời Chúa được thấm nhuần trong đời sống của mỗi người Kitô hữu? Không thể biết nếu không lắng nghe. Không thể hiểu nếu không được học hỏi. Không thể truyền đạt ý niệm nếu không có suy tư. Không thể yêu mến nếu không có cảm nghiệm. Không thể sống nếu không có niềm tin...
Bí tích Thánh Thể: Hiện thân trọn vẹn của Tình Yêu Thiên Chúa. Làm thế nào để mỗi người Kitô hữu cảm nhận tình yêu này?
Bí tích Hòa Giải: làm sao để cảm nhận lòng Chúa khoan nhân? Làm sao để hối nhân bình an trở về? Giống như Giêsu đã tiến đến và nói với Giakêu "Hôm nay tôi sẽ đến thăm nhà ông". Chỉ cần thế thôi. Giêsu đã tiến đến và Giakêu đã hạnh phúc khi trở về nhà.
Hội nhập văn hóa: thế nào thì có thể gọi là hội nhập? văn hóa nào phù hợp với quê hương Việt Nam để có thể hội nhập? hội nhập như thế nào? và nhịp sống của Giáo Hội tại Việt Nam có thể hội nhập những gì trong các nghi thức phụng tự, sinh hoạt, nói năng, hành xử,... ? Giáo dục giới trẻ ngày nay như thế nào trong những cạm bẫy của xã hội, bên những nền văn hóa thực dụng?...
...
Giêsu mến. Còn nhiều nhiều lắm những trăn trở...
Nhìn ra những khát khao thực tại của Giáo Hội tại Việt Nam để xin Ngài hướng dẫn cho Hiền thê của Ngài trên quê hương Việt Nam bước đi trong hân hoan và vững vàng.
Nguyện Thần Khí soi sáng và ban bình an cho mọi thành phần dân Chúa cùng các đại biểu tham gia đại hội.
Cám ơn Giêsu nhiều.
Bluefish

No comments:

Post a Comment