Tuesday, September 21, 2010

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

"Thiên Chúa là ai?" là một trong những câu hỏi căn bản nhất mà chúng ta có thể hỏi về Thiên Chúa. Thánh Gioan trả lời câu hỏi này với những lời được linh ứng: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4, 8). Bây giờ thì chúng ta biết Thiên Chúa là ai. Thiên Chúa là Tình Yêu. Tiếc thay, hiểu được điều này thì không đơn giản. Làm sao chúng ta là những thụ tạo mọn hèn, với trí thông minh hữu hạn, lại có thể mong hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Chúa là ai.

Tất cả những gì chúng ta biết về "tình yêu" đến từ những trải nghiệm mang tính con người của chúng ta về tình yêu. Làm sao chúng ta có thể mô tả Tình Yêu của Ba Ngôi Vinh Hiển với những kinh nghiệm giới hạn và bất toàn về tình yêu? Tình yêu của chúng ta đến rồi đi. Chúng ta bắt đầu yêu một người nào đó và rồi tình yêu đó thay đổi. Nó lớn lên yếu ớt. Thậm chí nó có thể mất đi. Thật may cho chúng ta, Thiên Chúa không yêu theo cách đó. Tình yêu của Người không thể đổi thay. Người không thể đang bắt đầu yêu chúng ta bởi vì tình yêu của Người vĩnh cửu, vĩnh cửu như Bản Thể của Người là. Thiên Chúa không ban phát tình yêu. Người chỉ đơn giản là Tình Yêu. Bản Tính và Bản Thể của Người, sự Hiện Hữu và Hoạt Động của Người là Hành Động Yêu Thương vĩnh hằng, không giới hạn và không đổi thay.
...
Cầu nguyện và trưởng thành cá nhân (Lm. Bill Schock, S.J)

"Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra Tình Yêu của Người luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con."

No comments:

Post a Comment