Thursday, December 30, 2010

Chúa đem bình an

Ngày hôm qua, tôi cảm thấy vui vì hoàn thành một bài học cho một môn thi.
Thêm vào đó, tôi đọc trên mạng có tin về những nữ sinh nổi loạn, tôi cảm thấy lo lắng cho các thế hệ trẻ ngày nay sống dường như không còn biết đến tình người nữa mà chỉ hành xử theo sở thích của mình.
Bài Tin Mừng hôm qua nói về những người nghèo, Giuse và Maria, luôn giữ luật Chúa và đem bình an của Chúa Giêsu đến với mọi người.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu đến hướng dẫn và giúp đỡ những bạn trẻ tìm về Chân - Thiện - Mỹ của cuộc sống và bình an trong tâm hồn.
Bluefish

2 comments:

  1. Ngày hôm qua tôi cũng có suy nghĩ như bạn: vui vì làm gần xong bài, lo âu về các hiện tượng xã hội và hy vọng vào những người công chính. Hãy mong ước, hãy cầu nguyện cho tôi cho chính bạn và cho muôn người luôn tìm đến Chân- Thiện- Mỹ bằng Ánh sáng và Tình thương Cứu độ…

    ReplyDelete
  2. Hôm nay, ta cùng cầu nguyện để thực sự niềm vui và sự bình an của Chúa đến với tất cả mọi người đang khao khát. Xin Mẹ Maria là Máng thông chuyển sự Bình an của Thiên Chúa đến cho Bạn, cho tôi và cho hết thảy mọi người.

    ReplyDelete