Friday, December 3, 2010

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI DÂN CHÚA NGÀY II & III (23 & 24/11/2010)

Ngày 23 tháng 11 năm 2010Ngày 24 tháng 11 năm 2010

No comments:

Post a Comment