Tuesday, January 4, 2011

Hãy cho họ...

Bài đọc trong thánh lễ chiều nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: "Chính các con hãy cho họ ăn đi". Các Tồng đồ không biết phải làm sao để mấy ngàn người theo nghe Chúa giảng có thể ra về mà không ai đói bụng. Chúa Giêsu chỉ cần các Tông đồ có cố gắng, có đóng góp, việc còn lại Chúa sẽ giúp. Vì vậy mà mọi người đều được no nê.
Bài Phúc Âm hôm nay nhắc tôi nghĩ về Mẹ Têrêsa Calcutta. Đọc về cuộc đời Mẹ, tôi học được một điều: Mẹ là một mẫu gương của sự chia sẻ và vâng theo thánh ý Chúa. Có mấy ai nghĩ rằng rời bỏ một dòng tu là vâng theo thánh ý Chúa?! Vậy mà Mẹ can đảm xin rời dòng Loreto để đi theo một lời mời gọi mãnh liệt hơn: cứu vớt những con người bệnh tật, hấp hối, bị bỏ rơi bên vệ đường... Những con người trở nên vô dụng, gớm ghiếc vì nghèo đói, bệnh tật... Mẹ không có gì để cho họ ngoài một trái tim yêu thương và tôn trọng phẩm giá của họ. Thiên Chúa đã không để Mẹ một mình thực hiện công việc này. Từ bàn tay nhỏ bé của một người nữ tu đã được nối kết với biết bao nhiêu bàn tay của những tâm hồn đồng cảm từ những người lân cận và lan rộng ra khắp nơi. Và hôm nay, từ "hai chiếc bánh và năm con cá" của Mẹ, biết bao con người đau khổ vì bệnh tật, vì đói nghèo đã được no nê trong tình yêu thương, ít là trong những giây phút cuối đời của họ được quan tâm như một con người, con Thiên Chúa.
"Chính con hãy cho họ ăn đi ", câu nói này Chúa có đang nói với tôi?

"Do your best, and God will do the rest!"
Bluefish

No comments:

Post a Comment