Tuesday, February 8, 2011

Xuân yêu thương

Hôm nay, tôi trở lại Sàigòn, bắt đầu những sinh hoạt thường ngày sau những ngày nghỉ Tết với gia đình.
Giờ ngồi xem lại những tấm hình gia đình, tôi cảm nhận tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho gia đình tôi.
Có một điều rõ nét hơn cả là lòng tin kính của cha mẹ tôi nơi Thiên Chúa như người phụ nữ tin rằng một khi bà chạm vào vạt áo Chúa Giêsu, bà sẽ được chữa lành vậy. Cha mẹ tôi cũng vững tin như thế: tuyệt đối, không cần suy tính gì... và nhờ vậy, anh em chúng tôi trưởng thành trong yêu thương.
Tôi làm clip hình ảnh này từ mong muốn của tất cả các thành viên trong gia đình, gửi đến anh tôi đang ở xa quê hương.


Nguyện chúc anh và mọi người con dân Việt Nam một năm mới 
may lành và thánh đức!
Nguyện Chúa Xuân ban bình an đến với mọi người.

Bluefish


No comments:

Post a Comment