Saturday, February 5, 2011

Sinh lời

Những ngày đầu xuân trên quê hương, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao nhau những lời chúc thân tình và ước mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Những lời chúc vẫn chỉ là những lời chúc, có hiện thực hay không là do bởi ơn Thiên Chúa ban. Vâng, tôi nghĩ vậy. Chúa sẽ trao ban nhưng vẫn cần sự đóng góp của mỗi người.
Chiều hôm nay, mồng Ba Tết, ngày cầu nguyện cho công ăn việc làm của mọi người, bài Tin Mừng theo thánh Matthêu: "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người." (Mt 25, 14-15)

Xin cầu chúc mỗi người, nhờ ơn riêng Chúa ban, sẽ sinh lời những nén bạc Chúa đã trao: Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, tùy theo khả năng của mỗi người... Tất cả mọi cố gắng đều được Chúa thưởng công xứng đáng, theo cách của Người.
Nguyện chúc!

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa vì những khả năng con có thể làm việc.
Xin giúp con luôn nhớ rằng: tất cả đều do bởi ơn Chúa ban.
Xin dạy con luôn biết dùng những gì Chúa ban 
với lòng khiêm tốn và biết ơn
để danh Chúa luôn rạng ngời.
Bluefish

No comments:

Post a Comment