Friday, March 25, 2011

Xin Vâng

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1, 38)
Hôm nay, ngày lễ Truyền Tin, bài Tin Mừng giúp tôi chiêm ngắm về tiếng "Xin Vâng" của Mẹ Maria.
Xin Vâng - Mẹ thưa trong sự khiêm tốn. Mẹ nhận mình trong thân phận của người nữ tỳ nhỏ bé xin vâng lời Đấng Tối Cao.
Xin Vâng - Mẹ thưa với lòng cam đảm. Việc mang thai bất ngờ này sẽ được bà con hàng xóm của Mẹ đón nhận ở góc độ nào? Liệu Mẹ đã nghĩ đến điều này khi thưa tiếng "Xin Vâng"?
Xin Vâng - Mẹ thưa trong sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Mẹ đã chẳng có một chút nghi ngờ về những việc Thiên Chúa hứa và những việc Chúa làm.
Xin Vâng - Mẹ thưa với tất cả tình yêu. Yêu là biết cho đi mà không tính toán. Mẹ dâng trọn con người, tương lai của chính Mẹ cho Thiên Chúa và nhân loại mà không có chút do dự.
Xin Vâng - Mẹ thưa tiếng "Xin Vâng" để đón nhận ân sủng, chính Con Thiên Chúa cư ngụ trong cung lòng Mẹ, để từ đó, Mẹ đem ân sủng của Chúa đến với mọi người.
...
Mỗi người Kitô hữu cũng có những lần thưa "Xin Vâng". Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, hoặc cha mẹ đại diện hoặc chính mình thưa "Xin Vâng" khi tuyên xưng niềm tin nơi Thiên Chúa và Giáo hội của Người. Nhờ đó, ta trở thành người Kitô hữu, có Chúa Kitô hiện diện trong ta. Mỗi lần lãnh nhận Mình Thánh Chúa, người Kitô thưa "Amen", tức thưa tiếng "Xin Vâng", để thêm một lần, ta đón nhận chính Mình Máu Đức Kitô vào trong thân xác mình.
Tôi đã sống tiếng "Xin Vâng" như thế nào trong vai trò và sứ mệnh của một người Kitô hữu?

Mẹ ơi, xin giúp con học theo gương Mẹ mỗi khi con đáp tiếng "Xin Vâng".


Bluefish

No comments:

Post a Comment