Monday, April 18, 2011

Rửa chân

Rửa chân, tôi xem phim thấy công việc này chỉ dành cho những người tôi tớ, người hầu việc,... họ rửa chân cho chủ nhân của mình. Rửa chân với lòng tôn kính và yêu mến ư? Tôi không chắc lắm, nhưng chắc chắn là họ làm vì bổn phận của mình, vì cuộc sống, vì miếng ăn...
Nếu tôi nhớ không sai thì trong Tin Mừng hình ảnh rửa chân chỉ được đề cập đến hai lần: bài đọc hôm nay, Maria rửa chân Thầy Giêsu để tỏ lòng tôn kính, mến yêu và trong bữa Tiệc Ly Thầy Giêsu rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học về sự yêu thương và khiêm nhường. Hai hình ảnh mới đẹp làm sao!
Hình ảnh Maria dùng dầu thơm quý giá nhất mà cô có để rửa chân cho Thầy mình: Xem ra Maria làm công việc của một người tôi tớ, thế mà tôi lại chẳng thấy hình ảnh của một người tôi tớ ở cô. Tôi chỉ thấy hình ảnh của một con người nhỏ bé đang hướng lên Thiên Chúa với tất cả lòng tôn kính mến yêu. Maria đã thể hiện lòng mến bằng một hành động thật can đảm, rộng lượng và đầy lòng yêu mến.
Hình ảnh Thầy Giêsu cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ: "Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Chuyện này không thể xảy ra được, nhưng đã xảy ra ở nơi Thầy Giêsu. Con Thiên Chúa đã cúi xuống tận cùng của phận người để dạy một bài học "HÃY YÊU THƯƠNG NHAU". Bài học này đã được Thầy làm gương một cách sống động, sâu sắc.
Vâng, tôi thấy hai hình ảnh thật đẹp, đẹp không phải vì hình ảnh bàn tay, bàn chân đẹp. Đẹp vì ẩn chứa bên trong nghĩa cử này là những tấm lòng, là tình yêu không giới hạn: Tình yêu Thiên Chúa cúi xuống, hướng về con người và ở đây, tình yêu của con người hướng lên để tìm gặp Thiên Chúa. Tình yêu đó sáng lên khi mỗi bên từ bỏ chính mình để hướng đến đối tượng mình đang "rửa chân".
Tôi có đủ can đảm từ bỏ cái tôi của mình để thực hành bài học "rửa chân" của Thầy Giêsu hay tôi có đủ lòng yêu mến Chúa như Maria không nhỉ?
Bluefish

No comments:

Post a Comment